آرشیو برچسب ها : غبار

خیال من

بهمن ۳, ۱۳۹۳

۰ نظر

در امتداد خیالات من | دُور چرخ و فلک ثانیه ها | چه غبار آلود است | مَهتاب خیال من

ادامه مطلب ..

سبز سبزم

آذر ۱۱, ۱۳۹۳

۰ نظر

آتشی بر فتنه ها افتاده است

سبزِ سبزم

رودباری از زیر پایم جاریست

کوک کوکم

ضربان قلبم را سکوت شب میشنود

آه ای وجود بی غبار ثانیه ها

آهسته تر روید

دنیایم بهتر می شود …

ادامه مطلب ..

سکوت بی غبار سنگ

آذر ۱۷, ۱۳۹۱

۰ نظر

سکوت بی غبار سنگ

جنبش آب و خیال را
همه را
می جویم

کز سکوت بی غبار سنگ می خروشم
تا که بادی بیاید و دل ما را هم بی غبار کند

ادامه مطلب ..
صفحه 1 از 212