آرشیو برچسب ها : حد

هوا ابری که می شود

آذر ۱۵, ۱۳۹۱

۰ نظر

هوا ابری که می شود

هوا ابری که می شود

پنجره ی اتاقم نقره ای می شود

آن را هم دوست دارم
نمی خواهم هوا آلوده شود

آخر پنجره ام مدال برنز می گیرد!

ادامه مطلب ..

غم بی حد و حساب فاصله ها

آذر ۱۴, ۱۳۹۱

۰ نظر

غم بی حد و حساب فاصله ها

حس غریبی ست که در اینجا، کنج دیوار اتاقم

مات و مبهوت به فکر صدایی که در این نزدیکی ست می نگرم

چه کنم از غم بی حد و حساب فاصله ها

بیش از این من تاب تحمل ندارم

ادامه مطلب ..

ظلمت بی تاب زمان

آذر ۱, ۱۳۹۱

۰ نظر

ظلمت بی تاب زمان

زین ظلمت بی تاب زمان ناراحتم

و زمحنت بی حد و حساب گمان ناراحتم

می جویم او را هر لحظه و زمان
می خواهم او را هر جا و مکان

ادامه مطلب ..