آرشیو | ترکی آذربایجانی خوراک RSS برای این بخش

یات یاتاق!

تیر ۱۶, ۱۳۹۴

۰ نظر

گَل یاتاق

یات یاتاق

سوزلریمیزی دیره سازا

باخ باغا

گَل باغا

دنیانی آت داغلایا

ادامه مطلب ..

دنیادا

تیر ۱۶, ۱۳۹۴

۰ نظر

دنیادا بیر گوش اولوب اوچایدم

گانات چالب باغ، باغچانی جزئیدم

دنیادا من اولایدم بی یاغیش

یاغایدم اوریوه صفا وریدم

سنیون دردو بیر دوا وریدم

سالما من اوزونن اوزاخ

جل باغ باغات باهم جزه

دنیادا بیز با هم اولوب باهم جزه

یاغیش چیمن یاغیب دنیانی جزه

ادامه مطلب ..