آرشیو | تیر, ۱۳۹۴

ای ماه من

تیر ۲۴, ۱۳۹۴

۰ نظر

ای ماه من
ماه دل من
جزر و مد دل من
هستی زمن داده ای
بیا و بار دیگر وجودم را از بودنت سیراب کن!

ادامه مطلب ..

آقا بیا

تیر ۱۶, ۱۳۹۴

۰ نظر

زمین خیس شده است از نم اشک های روزانه ما

آقا بیا و مرحم چشم های به انتظار نشسته مان شو

بیا و سکوت ابرهای بهم فشرده انتظار را بشکن

بیا و این بغض گرفته ما را از سینه دلتنگمان بزدا

ادامه مطلب ..

یات یاتاق!

تیر ۱۶, ۱۳۹۴

۰ نظر

گَل یاتاق

یات یاتاق

سوزلریمیزی دیره سازا

باخ باغا

گَل باغا

دنیانی آت داغلایا

ادامه مطلب ..
صفحه 1 از 3123