آرشیو | خرداد, ۱۳۹۴

جرعه ای از عشق

خرداد ۵, ۱۳۹۴

۰ نظر

در دیدن جمال روی تو مشتاق نگاهم

مشتاق نگاه روح نیازم

از بحر وجودت

جرعه ای از عشق بده

سیراب کن جــــــانم را

ادامه مطلب ..