آرشیو | آذر, ۱۳۹۱

جاده ی متناهی هستی

آذر ۷, ۱۳۹۱

۰ نظر

جاده ی متناهی هستی

شب از این ره به سلام سحرانگیز خیال، توأمان با وهم احدیت خواهد رسید.

این هیاهویی گوشه و کنار همه از هلهله ی بی تاب گمان ساطع می شوند.

چه دروغ ها و چه تردید هایی… بیزارم از این جاده ی متناهی هستی

ادامه مطلب ..

پل های خیال

آذر ۶, ۱۳۹۱

۰ نظر

پل های خیال

گفتند که قلبت بشکست

گفتم که نه، قلبم نشکست

تقدیر خدا بود

پل های خیالم بشکست

ادامه مطلب ..

بیگاهی آزادی از آزادی

آذر ۴, ۱۳۹۱

۰ نظر

بیگاهی آزادی از آزادی

همه امیدم به سرایی خیالی می انجامد
همه روح نیازم به حرمکده ی بی جانی می انجامد

عمر من از پیله ی پروانه ی خاکستری آزاد است
عمر من گر صبر کند از من بی من آزاد است

این خبر را به صدایی برسانم که زمن آزاد است
این جام هستی ام را به نگاهی برسانم که زخود آزاد است

این همه آزادی از آزادیم بیگاه است

ادامه مطلب ..
صفحه 1 از 41234