آرشیو | مرداد, ۱۳۹۱

بی خیالی

مرداد ۶, ۱۳۹۱

۰ نظر

بی خیالی

تو خیال بی رنگی نور
تو گمان بی آبی رود

باید انگار از این خاطره ها
رفت ماند از پی فاصله ها

شاید اما این غبار بی مهابا

بریزد از این خاکستر بی جان

کمی آن طرف تر، خط ایوان ملائک

می شکافد، تارهای عمق جان را
این همه بی خیالی می کشد، پیکر بی جان را

وای از این بی خیالی

ادامه مطلب ..

زمان هجران

تیر ۳۰, ۱۳۹۱

۰ نظر

زمان هجران

من از این وادی هجران زمان بیزارم
از قصه به غصه رسیدن هایم بیزارم

تازه می فهمم که صورتک ثانیه هایم رنگ سیاهی به خود گرفته اند!

ادامه مطلب ..

مَهتاک خیال

تیر ۲۷, ۱۳۹۱

۰ نظر

مَهتاک خیال

در امتداد خیالات من

دُور چرخ و فلک ثانیه ها

چه غبار آلود است

مَهتاک خیال من

ادامه مطلب ..
صفحه 1 از 3123